Mahmut Karalar

Anavatan Partisi
Mahmut Karalar
  • PARTİSİ : ANAP
  • BÖLGESİ : Siirt
Kaynak: Anadolu Ajansı