Atv

ALAN YARIŞMA KATILIM FORMU

*Fotoğraf Ekle
*T.C. Kimlik Numarası
*Ad, Soyadı
*Yaşadığınız Şehir
*Doğduğunuz Yer
*DOĞUM TARİHİNİZ
*Cinsiyetiniz
*Telefon (CEP)
*(SİZE ULAŞABİLECEĞİMİZ 2.TELEFON)
*E-Posta Adresi
*En Son Mezun Olunan Okul ve Bölüm
Şuan Okuduğunuz Okul
Bölümünüz
*Meslek Durumu
ÇALIŞTIĞINIZ KURUMUN ADI
ÇALIŞTIĞINIZ KURUMDAKİ UNVANINIZ
*Medeni Durumunuz Nedir?
*Hobileriniz
*Aktif Kullandığınız Sosyal Medya Hesaplarınız Nedir?
*Özel Bir Yeteneğiniz var mı?
*Daha Önce Bir Yarışma Programına katıldınız mı?
Katıldığınız Programlar?
*Kendinizi nasıl tanımlarsınız?
*Konuştuğunuz Diller
*Yurtdışında Nereleri Gördünüz?
*En Beğendiğiniz Üç Kitap
DİNLEDİĞİNİZ MÜZİK TÜRÜ NEDİR?
*Bir Fobiniz Var Mı? Varsa Nedir?
*En Beğendiğiniz Üç Sinema Filmi Nedir?
*En Beğendiğiniz Üç Dizi Filmi Nedir?
*En Beğendiğiniz Üç Şarkıcı Kimdir?
*En Beğendiğiniz Üç Sporcu Kimdir?
*En Sevdiğiniz Üç Yemek Nedir?
*İlgi Alanınıza Giren Beş Kategoriyi İşaretleyiniz.
*Yaşadığınız ve devam etmekte olan bir sağlık sorununuz var mı?
Sağlık sorununuz nedir?
Turkuvaz Aktif tarafından, başvurunuz kapsamında iletmiş olduğunuz bilgilerin doğru ve güncel olduğunun, Yarışma Katılım Formu’nda yer alan soruların doğru bir şekilde cevaplandırıldığının ve başvurunun Yarışma Katılım Formu’nda bilgileri yer alan kişi tarafından yapıldığının kabul edileceğini lütfen unutmayın.

Bilgi birikim ve yetkinliğinizi oluşturan ya da etkileyen her türlü ailevi, kültürel, demografik, akademik, çevresel ve benzeri Formda yer alan sorular kapsamında size ilişkin bilgileri bize ilettiğiniz kadar öğrenebilmek ve bu bilgilere bağlı olarak mümkün olduğunca çeşitli ve ilgi çekici bir yarışmacı aday kitlesi oluşturabilmek, yayınlarımızda farklı grupları birleştirici içerikler sunabilmek ve bir grup insanın; cinsiyet, milliyet, etnik köken, bedensel ve zihinsel engelli olması veya benzeri nedenlerle dışlanmasının önüne geçebilecek nitelikte birleştirici yayınlar yapabilmek adına yarışmacı adayları belirleyebilmek için Form’da yer alan ‘bilgileri toplayabilmemiz için açık rızanız gerekmektedir.

Form’da yer alan bilgilerden kendi dilediğiniz bilgileri doldurmanız halinde, doldurmuş olduğunuz ilgili bilgilere ilişkin işbu Açık Rıza Metnini onaylamanız ile birlikte ‘bu bilgiler için açık rıza vermektesiniz. İşbu Açık Rıza Metnine verecek olduğunuz onay, bu bilgilerin tamamını doldurmanız gerektiği anlamına gelmemekte olup verecek olduğunuz açık rıza doğrultusunda yalnızca doğrudan tarafınızca paylaşılan bilgileriniz toplanmaktadır.
*Doldurulması zorunlu alanlar
Alan Yarışması Katılım Başvurularına Yönelik Aydınlatma Metni Turkuvaz Aktif Televizyon Prodüksiyon A.Ş. (“Turkuvaz”) veri sorumlusu olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat uyarınca çeşitli kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak işlemekte olduğumuz verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşbu Alan Yarışması Katılım Başvurularına Yönelik Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile birlikte Turkuvaz’a ait ATV televizyon kanalında yayınlanan ‘Alan’ programına (“Program”) katılım başvurunuz ve mülakat süreçleri kapsamında kişisel verilerinizin işlenme süreçleri hakkında sizleri detaylıca bilgilendirmek istiyoruz. Bu kapsamda, Turkuvaz, gerekli olan tüm teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle kişisel verilerinizi; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve KVKK başta olmak üzere, kişisel verilerin korunması ile ilgili tüm mevzuatın öngördüğü sınırlar çerçevesinde ve KVKK’nın 4. maddesinde yer alan; • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, • Doğru ve gerektiğinde güncel olma • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme, • İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işlemektedir. Turkuvaz Aktif Televizyon Prodüksiyon A.Ş., Alan Yarışma Başvuru Formu ve gerçekleştirilen mülakatlar aracılığıyla siz başvuruculardan topladığı bilgileri aşağıda belirtilen amaçlar dahilinde yalnızca Program’a uygunluğunuzun belirlenmesi ve RTÜK Yayıncılık Etik İlkelerine azami uyumluluğu da gözeterek Alan Yarışması yayın gerekliliklerini ve yarışma akışını koruyacak şekilde ilgi çekici bir yarışmacı kitlesinin oluşturulabilmesi amacı ile işlemektedir. Siz yarışmacı adaylarımızın kişisel verileri bu sebeple talep edildiğinden ve yarışmacı adayı seçim süreçlerinin yürütülmesi amacı ile işlendiğinden dolayı lütfen başvuru sürecinizin yürütülebilmesi ile ilgisi bulunmayan veya tarafımızla paylaşmak istemediğiniz kişisel verilerinizi Turkuvaz ile paylaşmayınız. Bununla birlikte, Başvuru Formu ve gerçekleştirilen mülakatlar kapsamında iletmiş olduğunuz bilgiler içerisinde Özel Nitelikli Kişisel Verilerinize yer vermemenizi rica ederiz. Buna ek olarak, yarışmacı adayı olarak siz başvurucularımıza ait bilgileri toplamayı amaçlamaktayız. Bu sebeple Alan Yarışması Başvuru Formu ve gerçekleştirilen mülakatlar ile başvurunuz kapsamında, üçüncü kişilerin onayı ve rızası olmaksızın üçüncü kişilere ait bilgileri lütfen bizlerle paylaşmayınız. Her halükârda, üçüncü kişilere ait Özel Nitelikli Kişisel Verilerin tarafımızla paylaşılmamasını rica ederiz. A. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI, TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ 1. Yarışma Katılım Formu Aracılığıyla Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi Kapsamındaki Kişisel Veri İşleme Faaliyetlerimiz Turkuvaz olarak, Program’a yarışmacı olarak katılım için, ATV İnternet Sitesi üzerinden https://www.atv.com.tr/alan/form bağlantı adresinde yer alan ‘Alan Yarışması Katılım Formu’nu doldurmak suretiyle yapacağınız başvurular kapsamında, • Ad ve soyadınız, cep telefonu numaranız, ve e-posta adresiniz, Başvuru Formu’nda doldurulması zorunlu olmamakla birlikte tarafımızla paylaşmanız halinde size ulaşabileceğimiz ikinci telefon numarası, başvurunuzun gerçekleştirilebilmesi, başvurular arasında ayırt edilebilirliğin sağlanması, ‘Alan’ Programına daha önce başvurup başvurmadığınızın tespiti ile yaptığınız başvuruyu eski başvurularınızdan ayırabilmek, ön eleme sürecinin gerçekleştirilerek tamamlanabilmesi, mülakata çağrılmaya uygun bulunmanız halinde ve mülakat neticesine ilişkin tarafınıza bilgilendirme yapılabilmesi, gerekmesi halinde tarafınızla iletişime geçilebilmesi, • yaşadığınız şehir bilgisi, başvurunuzun gerçekleştirilebilmesi, Türkiye’nin farklı kentlerinden ve bölgelerinden Program’a yarışmacı olarak katılacak kişilerin belirlenebilmesi, başvuranlar arasında yaşanılan şehirler bakımından denge kurulabilmesi, ön eleme sürecinin gerçekleştirilerek tamamlanabilmesi, mülakata çağrılıp çağrılmayacağınızın değerlendirilmesi ve mülakata çağrılmanız halinde Program’a yarışmacı olarak katılıp katılmayacağınızın belirlenmesi, • doğum tarihiniz, cinsiyetiniz, meslek durumu bilgisi, hobileriniz, daha önce herhangi bir yarışma programına katılım bilginiz, ‘Özel bir yeteneğiniz var mı?’, ‘Kendinizi nasıl tanımlarsınız?’, sorularına ve ilgi alanınıza giren kategori(ler) tercih(ler)inize ilişkin cevaplarınız ile Başvuru Formu’nda doldurulması zorunlu olmamakla birlikte sizin tarafınızdan Turkuvaz ile paylaşılması halinde fotoğrafınız, doğduğunuz yer bilgisi, en son mezun olunan okul ve bölüm bilgisi, (eğer varsa) şu anda okuduğunuz okul ve bölüm bilgisi, çalıştığınız kurum adı ve çalıştığınız kurumdaki unvan bilginiz, medeni durum bilgisi, konuştuğunuz diller ve aktif olarak kullanılan sosyal medya hesapları bilgisi, ‘Bir fobiniz var mı, varsa nedir?’, ‘Yurt dışında nereleri gördünüz?’, ‘En beğendiğiniz üç sinema filmi’, ‘En beğendiğiniz üç dizi film’, ‘En beğendiğiniz üç şarkıcı’, ‘En beğendiğiniz sporcu’, ‘En sevdiğiniz üç yemek’, sorularına ilişkin cevaplarınız, başvurunuzun gerçekleştirilebilmesi, ön eleme sürecinin gerçekleştirilerek tamamlanabilmesi, mülakata çağrılıp çağrılmayacağınızın değerlendirilmesi, mülakata çağrılmanız halinde ve Program katılımcılarının seçilme süreci kapsamında Program’a başvuran diğer adaylar ile karşılaştırma yapabilmek, Program’a yarışmacı olarak katılmaya hak kazanacak kişilerin yaş grupları arasında denge kurulabilmesi, eşitlik ilkesi çerçevesinde Program’da yer vermek için her tür eğitim seviyesinden, kültür kesiminden ve ekonomik seviyeden yarışmacıların belirlenebilmesi, sizi diğer başvuranlardan farklı kılan ve size özel yanlarınızı ve yeteneklerinizi öğrenerek yarışmacı adayı olarak Program’a seçilmenize etki edecek özelliklerinizin belirlenebilmesi, eğitim seviyeniz, yaptığınız meslek ve diğer becerileriniz göz önüne alınarak yarışmaya yetkinlik seviyenizin ölçüleceği kriterleri belirleyebilmek, entelektüel kişiliğiniz ve bilgi birikiminiz ile ilgili fikir sahibi olabilmek, kişiliğinizi ya da sosyokültürel ve sosyoekonomik kimliğinizi etkileyen kişisel, ailevi, kültürel, demografik, akademik ve çevresel faktörün bize ilettiğiniz kadar öğrenilebilmesi ve bu bilgilere bağlı olarak mümkün olduğunca çeşitli ve ilgi çekici bir yarışmacı kitlesinin oluşturulabilmesi, tarafımız ile paylaşmış olduğunuz fotoğraf kapsamında size ilişkin bir izlenimin edinilebilmesi, sizi daha detaylı tanıyabilmemizin sağlanması daha önce bir yarışma programına katılıp katılmadığınızı, yarışma programı geçmişinizi öğrenebilmek ve Program’a uygunluğunuzun belirlenebilmesi; Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (“RTÜK”) tarafından belirlenen ‘Yayıncılık Etik İlkeleri’ ile uyumlu olarak izleyicilerin gereksinim, beğeni ve hassasiyetlerine önem vererek eşitlik temelinde toplumun her kesiminden yarışmacı adayı belirleyebilmek, yarışma akışının çok sesliliği ve kültürel çeşitliliği ön plana çıkaran yapısını koruyabilmek, Turkuvaz olarak yayınlarımızda farklı grupları birleştirici içerikler sunabilmek ve bir grup insanın cinsiyet, milliyet, bedensel veya zihinsel engel veya benzeri nedenlerle dışlanmasının önüne geçebilecek nitelikte birleştirici yayınlar yapabilmek amacımız doğrultusunda yarışmacı adaylarını belirleyebilmek amaçlarıyla ve KVKK’nın 5. maddesinde yer alan sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Turkuvaz’ın meşru menfaatleri için kişisel veri işlemesinin zorunlu olması ve ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmesi hukuki sebeplerine dayanarak, Formda yer alan tarafınızca paylaşılan diğer bilgiler KVKK’nın 5. maddesi uyarınca açık rızanıza istinaden ve ATV İnternet Sitesinde yer alan ‘Alan Yarışması Katılım Formu’ veya ATV’nin ‘Alan’ programının katılım başvuru süreçlerinin yürütülmesinden sorumlu yetkili kişiler ile gerçekleştirdiğiniz telefon görüşmeleri vasıtasıyla otomatik olan yollarla toplamakta olup otomatik yollarla ve bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlemekteyiz. 2. Mülakat Süreçlerinin Yürütülmesi Kapsamındaki Kişisel Veri İşleme Faaliyetlerimiz Turkuvaz olarak, Program’a başvurunuz neticesinde ön eleme sürecinden geçerek mülakata hak kazanmanız halinde, Yarışma Katılım Formu aracılığıyla Başvuru Süreçleri kapsamında gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetlerine ek olarak, Turkuvaz tarafından belirlenen adrese gelebilmeniz halinde yüz yüze yapılacak olan görüşmeler aracılığıyla veya gelememeniz halinde ise çevrimiçi yapılacak olan görüşmeler aracılığıyla mülakat süreçlerinin yürütülmesi kapsamında, • Yüz yüze yapılan görüşmeler dahilinde gerçekleştirilen kamera kaydı kapsamında görüntü kaydınız veya Zoom Cloud Meetings aracılığıyla çevrim içi olarak yapılan görüşmeler dahilinde gerçekleştirilen görüntü kaydınız, izin vermeniz halinde tarafımızca çekilen fotoğrafınız, mülakat esnasında tarafımız ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ile tutulacak olan mülakat notları kapsamındaki kişisel verileriniz, yukarıda yer alan amaçlara ek olarak, mülakat aşamasının gerçekleştirilerek tamamlanabilmesi, mülakat aşamasında güncel fotoğrafınız ile sizi diğer adaylardan fiziki olarak ayırt edebilmek, mülakatınız sonrasında yarışmacı seçim sürecinde yol gösterici olması adına mülakatınızın görüntü kayıtlarının ve mülakat notlarının tutulabilmesi, Başvuru Formu vasıtasıyla bizimle paylaşmayı tercih ettiğiniz kişisel verilerinize yönelik yüz yüze bir görüşme gerçekleştirilebilmesi, size ilişkin daha detaylı bir izlenimin edinilebilmesi, sizi daha detaylı tanıyabilmemizin sağlanması, Program’a yarışmacı olarak katılacak kişilere ilişkin nihai değerlendirmenin yapılabilmesi ve Program’a yarışmacı olarak katılmaya hak kazanmanız halinde karşı karşıya kalacağınız televizyon deneyimi için sizleri hazırlayabilmek ve yeterliliğinizin ölçülebilmesi amaçlarıyla ve KVKK’nın 5. maddesinde yer alan sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Turkuvaz’ın meşru menfaatleri için kişisel veri işlemesinin zorunlu olması ve ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmesi hukuki sebeplerine dayanarak, gerçekleştirilen görüntü kayıtları ve tutulacak mülakat notları vasıtasıyla tamamen otomatik olan veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla toplayıp bu yollarla işlemekteyiz. Zoom Cloud Meetings aracılığıyla çevrim içi yapılan görüşmeler dahilinde görüntü kaydınız KVKK’nın 9. maddesi uyarınca açık rızanız dahilinde işlenmekte ve saklanmaktadır. B. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI Kişisel verileriniz, • Avukatlar, denetçiler, vergi danışmanları ile danışmanlık ve hizmet aldığımız diğer üçüncü kişilere; iş süreçlerimizi hukuka ve meşru menfaatlerimize uygun olarak yürütebilmemiz, olası bir yargı sürecinde kanuni hakkımızın kullanılması, • Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize; hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi, • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmî kurumlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi, • İş ortaklarımıza, ifa yardımcılarımıza, tedarikçilerimize, yukarıda yer alan işleme amaçlarının gerçekleştirilebilmesi, Program/iş süreçlerinin yürütülmesinde/geliştirilmesinde destek alınabilmesi, saklama ve arşivleme faaliyetlerinin yürütülmesi ve altyapı ve teknik güvenliğinin sağlanabilmesi amaçlarıyla KVKK’nın 8. maddesi uyarınca aktarılabilecektir. Mülakatınızın çevrimiçi görüşme yapılmak suretiyle Zoom Cloud Meetings aracılığıyla gerçekleştirilmesi halinde Turkuvaz kişisel verilerinizi KVKK’nın 9. maddesi uyarınca açık rızanız dahilinde sunucuları yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcısı Zoom’a aktarmaktadır. C. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ Kişisel verilerinizle ilgili olarak; a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e. KVKK’nın 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, iadeli taahhütlü mektup aracılığıyla veya şahsen veya noter aracılığıyla yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce bize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz var ise elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle bize ulaşarak iletebilirsiniz. Başvurunuz, belirtilen yollar aracılığıyla bize ulaştırılmasından itibaren, başvurunuzun niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacak olup, başvuranın doğru kişi olduğunun teyit edilmesi amacıyla Turkuvaz sizden bazı doğrulayıcı bilgiler talep edebilecektir; bu bilgiler yalnızca gerçek veri sahibinin kim olduğunun tespit edilmesi ve başvuru sonuçlarının doğru kişiyle paylaşılması adına talep edilecektir.
Turkuvaz Tarafından Gerçekleştirilen Reklam Faaliyetlerine İlişkin Açık Rıza Metni Turkuvaz Aktif Televizyon Prodüksiyon A.Ş. (“Turkuvaz”) tarafından, Turkuvaz’a ait ATV televizyon kanalında yayınlanan ‘Alan’ adlı Yarışma Programına (“Program”) ilişkin olarak, Program’a katılımım kapsamında, Program yapımı ve çekimi esnasında doğrudan tarafımca paylaşmış olduğum kişisel verilerimin ve Program çekimi dâhilindeki görsel-işitsel kayıtlarımın Turkuvaz tarafından Program’a yönelik tanıtım, reklam ve sosyal medya süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla işlenmesine, Turkuvaz’a ait yazılı/görsel basın araçları ile Turkuvaz’a ait İnstagram, X, Facebook ve Tiktok sosyal medya hesaplarında paylaşılmasına ve paylaşım amacı dahilinde sayılan ve sunucuları yurt dışında bulunan sosyal medya hesaplarına aktarılmasına açık rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim. Vermiş olduğunuz açık rızayı kvkk.iletisim@turkuvazyayin.com.tr adresi aracılığı ile dilediğiniz zaman geri alabileceğiniz hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz.
Turkuvaz Tarafından Gerçekleştirilen Yurt Dışına Veri Aktarımına İlişkin Açık Rıza Metni Turkuvaz Aktif Televizyon Prodüksiyon A.Ş. (“Turkuvaz”) tarafından, Turkuvaz’a ait ATV televizyon kanalında yayınlanan ‘Alan’ adlı Yarışma Programına (“Program”) ilişkin olarak, mülakat süreçlerinin yürütülmesi kapsamında, Zoom Cloud Meetings aracılığıyla çevrimiçi yapılan görüşmeler dahilinde gerçekleştirilen görüntü kaydı ve mülakat esnasında doğrudan paylaşmış olduğum kişisel verilerim ile tutulacak olan mülakat notları kapsamındaki kişisel verilerimin, mülakatın gerçekleştirilebilmesi amacıyla sunucuları yurt dışında bulunan Turkuvaz’ın hizmet sağlayıcısı Zoom’a aktarılmasına açık rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim. Vermiş olduğunuz açık rızayı kvkk.iletisim@turkuvazyayin.com.tr adresi aracılığı ile dilediğiniz zaman geri alabileceğiniz hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz.
Turkuvaz Tarafından Gerçekleştirilen Sağlık Verisi İşleme Faaliyetine İlişkin Açık Rıza Metni Turkuvaz Aktif Televizyon Prodüksiyon A.Ş. (“Turkuvaz”) tarafından, Turkuvaz’a ait ATV televizyon kanalında yayınlanan ‘Alan’ adlı Yarışma Programına (“Program”) ilişkin olarak, sağlık problemimin olup olmadığı ve -varsa- sağlık problem(ler)im bilgisinin, Program’ın gerçekleştirildiği fiziki mekanın Turkuvaz tarafından mümkün olduğunca uygun/konforlu/güvenli hale getirilmesi, gerekli sağlık ve güvenlik önlemlerinin alınması, sağlık problemleri, bedensel ve zihinsel engeller dolayısıyla kişinin soyutlanması/ayrımcılığa maruz kalmasının önüne geçebilecek nitelikte birleştirici yapımlar/yayınlar yapılarak mümkün olduğunca çeşitli yarışmacı kitlesinin oluşturulabilmesi amaçları ile Turkuvaz tarafından Turkuvaz’ın iş yeri hekimleri aracılığı ile işlenmesine açık rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim. Vermiş olduğunuz açık rızayı kvkk.iletisim@turkuvazyayin.com.tr adresi aracılığı ile dilediğiniz zaman geri alabileceğiniz hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz.
CANLI YAYIN