Kim Milyoner Olmak İster YARIŞMA KATILIM FORMU

*Fotoğraf Ekle
*T.C. Kimlik Numarası
*Ad, Soyadı
*Yaşadığınız Şehir
*Doğduğunuz Yer
*DOĞUM TARİHİNİZ
*Cinsiyetiniz
*Telefon (CEP)
*(SİZE ULAŞABİLECEĞİMİZ 2.TELEFON)
*E-Posta Adresi
*En Son Mezun Olunan Okul ve Bölüm
Şuan Okuduğunuz Okul
Bölümünüz
*Meslek Durumu
ÇALIŞTIĞINIZ KURUMUN ADI
ÇALIŞTIĞINIZ KURUMDAKİ UNVANINIZ
*Medeni Durumunuz Nedir?
*Hobileriniz
*Özel Bir Yeteneğiniz var mı?
*Daha Önce "Kim Milyoner Olmak İster" Mülakat Görüşmesine Katıldınız mı?
*Daha Önce Bir Yarışma Programına katıldınız mı?
Katıldığınız Programlar?
*Programda hedeflediğiniz para ödülü ne kadar? Hedeflediğiniz para ödülünü kazanırsanız ne yapacaksınız?
*Kendinizi nasıl tanımlarsınız?
*Konuştuğunuz Diller
*Yurtdışında Nereleri Gördünüz?
*En Beğendiğiniz Üç Kitap
*En Beğendiğiniz Üç Film
DİNLEDİĞİNİZ MÜZİK TÜRÜ NEDİR?
*Yaşadığınız ve devam etmekte olan bir sağlık sorununuz var mı?
Sağlık sorununuz nedir?
Bilgi birikim ve yetkinliğinizi oluşturan ya da etkileyen her türlü ailevi, sağlıksal, kültürel, demografik, akademik, çevresel, kökensel faktörü bize ilettiğiniz kadar öğrenebilmek ve bu bilgilere bağlı olarak mümkün olduğunca çeşitli ve ilgi çekici bir yarışmacı aday kitlesi oluşturabilmek, Yayınlarımızda farklı grupları birleştirici içerikler sunabilmek ve bir grup insanın; cinsiyet, milliyet, etnik köken, bedensel ve zihinsel engelli olması veya benzeri nedenlerle dışlanmasının önüne geçebilecek nitelikte birleştirici yayınlar yapabilmek adına yarışmacı adayları belirleyebilmek için açık rızanız gerekmektedir.

Belirtilen amaçlarla işlenmesine açık rızam:
(Bu izin için onay vermeden devam edebilirsiniz)
*Doldurulması zorunlu alanlar

KİM MİLYONER OLMAK İSTER BAŞVURU SÜRECİ AYDINLATMA METNİ

Turkuvaz Aktif Televizyon Prodüksiyon A.Ş. (“Veri sorumlusu”, “Turkuvaz”) olarak sunulan televizyon yayıncılığı işleri sırasında; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”, “KVKK”) ve ilgili mevzuat uyarınca kişisel verilerinizi işlemekte, işleme faaliyetlerine yönelik kanunlarda öngörülmüş tüm teknik ve idari tedbirleri alarak gerekli korumaları sağlamaktayız. Kişisel verileriniz

 • • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 • • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 • • İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

ilkelerine uygun olarak işlenmektedir.

1. KİŞİSEL VERİLERİNİZ HANGİ AMAÇLARLA İŞLENMEKTEDİR?

Tarafımıza yaptığınız başvuru formu kapsamında alınan fotoğrafınız, T.C. kimlik numaranız, adınız ve soyadınız, doğum yılınız, cinsiyetiniz, doğduğunuz ve yaşadığınız şehir, ailenizin yaşadığı şehir, aslen nereli olduğunuz bilgisi, en son mezun olduğunuz okul ve bölüm ile şu an okuduğunuz okul bilgileri, telefon bilgileriniz, e-posta adresiniz, meslek durumunuz, baba ve annenizin mesleği, konuştuğunuz diller, medeni durumunuz, çocuğunuzun olup olmadığı bilgisi, hobileriniz, en beğendiğiniz üç kitap ismi, okuduğunuz dergi ve makaleler, dinlediğiniz müzik türü, özel yeteneğinize ilişkin bilgi, yurtdışında nereleri gördüğünüz bilgisi, daha önce gerçekleştirdiğimiz yarışma görüşmelerimiz, ödüle ilişkin hedef ve planlarınız kişisel verilerinizden olup:

 • • Ulaştırılan başvurular arasında ismen ve fiziki olarak ayırt edilebilirliğinizi sağlamak,
 • • Mülakata çağrılmaya uygun bulunmanız halinde sizlere ulaşabilmek, iletişim numaranıza ulaşamamamız halinde diğer numaralarınızdan size ulaşabilmek ve yarışma sürecinin devamlılığını sağlayabilmek,
 • • Sizinle aynı ad ve soyada sahip kişiler arasında ayırt edilebilirliğinizi sağlamak,
 • • Yarışmaya katılan kadın ve erkek sayıları arasında denge kurmak,
 • • Yarışmaya katılan kişilerin yaş grupları arasında denge kurmak,
 • • Yarışmadan beklentilerinizi öğrenebilmek,
 • • Ülkemizin farklı kentlerinden ve bölgelerinden yarışmacı adayları belirleyebilmek,
 • • İzleyici kitlemizin beğeni ve hassasiyetlerine uygun yarışmacı adayları seçebilmek,
 • • Eğitim seviyeniz, yaptığınız meslek ve diğer becerileriniz göz önüne alınarak yarışmaya yetkinlik seviyenizin ölçüleceği kriterleri belirleyebilmek,
 • • Entelektüel kişiliğiniz ve bilgi birikiminiz ile ilgili fikir sahibi olabilmek,
 • • Daha önce bir yarışma programına katılıp katılmadığınızı, yarışma programı geçmişinizi öğrenebilmek,
 • • “Kim Milyoner Olmak İster?” mülakatına daha önce çağırılıp çağrılmadığınızı öğrenerek yaptığınız başvuruyu eski başvurularınızdan ayrı olarak değerlendirebilmek,
 • • Yarışmamızda yer vermek için her tür kültür kesiminden, öğrenim seviyesinden yarışmacı adayı belirleyebilmek,
 • • Sizi diğer başvuranlardan farklı kılan ve size özel yanlarınızı öğrenerek yarışmacı adayı olarak seçilmenize etki edecek özelliklerinizi belirleyebilmek,
 • • Bilgi birikim ve yetkinliğinizi oluşturan ya da etkileyen her türlü ailevi, sağlığınıza bağlı, kültürel, demografik, akademik, çevresel, kökensel faktörü bize ilettiğiniz kadar öğrenebilmek ve bu bilgilere bağlı olarak mümkün olduğunca çeşitli ve ilgi çekici bir yarışmacı aday kitlesi oluşturabilmek,
 • • Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (“RTÜK”) tarafından belirlenen “Yayıncılık Etik İlkeleri”ne uyumlu olarak;
  1. o İzleyicilerin gereksinim, beğeni ve hassasiyetlerine önem vererek eşitlik temelinde toplumun her kesiminden yarışmacı adayı belirleyebilmek,
  2. o Yarışma akışının çoksesliliği ve kültürel çeşitliliği ön plana çıkaran yapısını koruyabilmek,
  3. o Yayınlarımızda farklı grupları birleştirici içerikler sunabilmek ve bir grup insanın; cinsiyet, milliyet, etnik köken, bedensel ve zihinsel engelli olması veya benzeri nedenlerle dışlanmasının önüne geçebilecek nitelikte birleştirici yayınlar yapabilmek adına yarışmacı adayları belirleyebilmek
 • • Seçilmeniz halinde gerçekleşecek olan yarışma programının akışını, paylaşmayı tercih ettiğiniz kişisel verileriniz ışığında belirleyebilmek ve şekillendirebilmek

amaçları ile işlenmektedir.

“Kim Milyoner Olmak İster?” yarışmasına başvuru süreciniz kapsamında; doldurduğunuz formlarda bulunan soruların cevaplarını özgür iradeniz ile belirlemektesiniz. Başvurunuz kapsamında değerlendirilmemesini talep ettiğiniz kişisel verilerinizi, formlarda belirtmemeniz tavsiye edilmektedir.

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZ NE ŞEKİLDE VE HANGİ HUKUKİ SEBEPE DAYANILARAK TOPLANMAKTADIR?

Kişisel verileriniz; doldurduğunuz “Kim Milyoner Olmak İster Yarışma Katılım Formu” ile WhatsApp uygulaması üzerinden bize iletmiş olduğunuz başvurularınız aracılığı ile toplamakta olup; tamamen veya kısmen otomatik olan ya da bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenmekte ve ilgili kişisel verileriniz KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen;

 • • Sözleşmesinin kurulmasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması,
 • • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimiz için kişisel veri işlemesinin zorunlu olması,
 • • Kişisel verilerinizin işlenmesine açık rıza vermiş olmanız

hukuki sebeplerine dayanarak işlemekteyiz.

“Kim Milyoner Olmak İster?” yarışmasına başvuru süreciniz kapsamında; tarafımıza aktardığınız üçüncü kişilere ait kişisel veriler bakımından ilgili kişilere gerekli bilgilendirmeleri yaptığınız ve ilgililere ait kişisel verileri bize aktarmaya yetkili olduğunuzu taahhüt ettiğiniz kabul edilecektir.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZ KİMLERE, HANGİ AMAÇLA AKTARILMAKTADIR?

Kişisel verileriniz;

 • • Turkuvaz Medya Grubu şirketlerine ve iş ortaklarımıza; mülakata çağrılmanıza karar verilmesi halinde sizinle iletişime geçebilmek için destek alınabilmesi, yarışmaya ilişkin iş süreçlerinin yürütülebilmesi,
 • • Avukatlar, denetçiler, vergi danışmanları ile danışmanlık ve hizmet aldığımız diğer üçüncü kişilere; kanuni haklarımızı kullanabilmemiz,
 • • Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize; hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi,
 • • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmî kurumlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi,
amaçları ile KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZE YÖNELİK HAKLARINIZ NELERDİR?

Kişisel verilerinizle ilgili olarak;

 • a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • ç. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • d. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • e. 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • f. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • ğ. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, iadeli taahhütlü mektup aracılığıyla veya şahsen veya noter aracılığıyla yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce bize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz var ise elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle bize ulaşarak iletebilirsiniz.

Başvurunuz KVKK'da öngörülen ilgili hükümler doğrultusunda cevaplandırılacak olup başvuru sahibinin, ilgili kişi olduğunun teyit edilmesi amacıyla Turkuvaz sizden bazı doğrulayıcı bilgiler talep edebilecektir; bu bilgiler yalnızca ilgili kişinin kimliğinin tespit edilmesi ve başvuru sonuçlarının doğru kişiyle paylaşılması adına talep edilecektir.

CANLI YAYIN